Inwestycja - Łochów

Przedmiotem projektu była budowa parkingu typu „Parkuj i Jedź” (P+R) o pojemności 153
miejsc postojowych dla samochodów osobowych wraz z niezbędną infrastrukturą.

default
default

Budowa węzła przesiadkowego w Łochowie. W ramach projektu wykonano kompleksowo parking typu „Parkuj i Jedź” wraz z infrastrukturą i elementami systemu ITS, ścieżkę rowerową, zatokę autobusową i chodniki. Dodatkowo zrobiono odwodnienie drogowe, sieć elektryczną, oświetlenie drogowe, oznakowanie poziome i zieleń drogową. Wartość inwestycji wyniosła 5mln zł brutto.

Inwestor

Gmina Łochów

Data Realizacji

2022

Nasza Rola

Głowny Wykonawca