mart_radz009

Radzymin

Budowa Alei Lecha Kaczyńskiego w Radzyminie jako głównej arterii komunikacyjnej w mieście „Cudu nad Wisłą” poprzez rozbudowę drogi gminnej (ul. Żołnierskiej) na odcinku od działki o nr ew. 661 obr. Mokre do drogi powiatowej nr 4356W (ul. Wyszyńskiego) w gminie Radzymin, w tym obejmującą budowę skrzyżowań typu rondo z drogami powiatowymi: nr 4306W (ul.POW), NR 4365W (ul. Wyszyńskiego) i drogą gminną nr 430721W (ul. Szwoleżerów) oraz przebudowę skrzyżowań z drogami (ul. Żukowskiego, i ul. Ułańską) w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Projekt drogi północnej łączącej ulicę Wyszyńskiego z ul. Przemysłową w Radzyminie, Zawadach, Mokrem”.

Budowa Alei Lecha Kaczyńskiego, łączącej ulicę Wyszyńskiego z ul. Przemysłową w Radzyminie, Zawadach i Mokrem. W ramach inwestycji wykonano m.in. ok. 2,5 km jezdni o nawierzchni bitumicznej wraz z zatokami autobusowymi, zjazdami publicznymi i ścieżkami pieszo-rowerowymi.  Zrealizowano również odwodnienie drogowe wraz z przepustami i oświetlenie drogowe z systemem sterowania. Przebudowano także sieć energetyczną, teletechniczną i gazową. Prace zrealizowaliśmy własnym sprzętem budowalnym. Wartość projektu wyniosła ok. 24,5 mln zł brutto.