default

Budowa drogi w m. Zabrodzie

Budowa drogi powiatowej Nr 1811W od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 4421W w miejscowości Zabrodzie, do skrzyżowania z drogami gminnymi w miejscowości Adelin wraz z rozbiórką i budową infrastruktury technicznej.

Prace realizujemy jako Podwykonawca dla firmy Szpańscy Jerzy, Jacek, Dawid CZYSTOŚĆ spółka jawna z siedzibą w Wołominie. W ramach zadania wykonujemy kompleksową budowę drogi o długości 1,3 km z betonu asfaltowego wraz ze zjazdami i rondem. Ścieżkę pieszo-rowerową, chodniki i zjazdy budujemy z kostki brukowej. Dodatkowo wykonujemy również przebudowę przejazdu kolejowego, oświetlenie drogowe, roboty teletechniczne w zakresie przebudowy monitoringu, kanalizację deszczową wraz z wpustami deszczowymi oraz sieć elektryczną i energetyczną. Roboty wykonujemy własnym potencjałem technicznym.