6

Budowa ul. Spokojnej w msc. Słupno

Poprawa bezpieczeństwa infrastruktury drogowej w Gminie Radzymin poprzez przebudowę i rozbudowę dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w podziale na części: Część I – Rozbudowa drogi gminnej ul. Spokojnej w miejscowości Słupno w Gminie Radzymin na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Przytulnej.

 

W ramach zadania wykonujemy budowę ul. Spokojnej na długości 498m, polegającej na rozbiórce ogrodzeń, budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami deszczowymi. Dodatkowo realizujemy budowę kanału technologicznego, przebudowie sieci teletechnicznej i energetycznej wraz z oświetleniem, budowie jezdni i chodnika oraz wdrożenie stałej organizacji ruchu. Prace realizujemy własnym sprzętem budowlanym. Wartość inwestycji wynosi 3.298.998,38 zł brutto