6

Droga Stoczek-Stare Lipki

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 4212W Stoczek – Stare Lipki”

W ramach zadania wykonujemy rozbudowę drogi powiatowej na odcinku o długości 1170mb (km 0+000-1+170), wraz z dowiązaniami i budową kanalizacji deszczowej wzdłuż drogo powiatowej nr 4216W. Przebudowa polega na zrealizowaniu nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z wykonaniem poboczy i ścieżki rowerowej. Prace wykonujemy własnym zapleczem budowy. Wartość inwestycji wynosi: 5.881.881, 80 zł brutto.

 

6
6