default

Gmina Sadowne: Kolonia Złotki – Kołodziąż

Przebudowa drogi gminnej nr 420611W Kolonia Złotki – Kołodziąż w km 1+980 do 2+970

 

Zakres prac obejmował budowę drogi z nawierzchni mieszanek mineralno-bitumicznych
(warstwa wiążąca oraz warstwa ścieralna), pobocza, zjazdy wraz z oznakowaniem pionowych. Prace wykonano własnym zapleczem budowy. Wartość projektu wyniosła 1.588.088,72 zł brutto.