IMG_6749

Gmina Sadowne: Sojkówek-Ocięte

Budowa drogi gminnej Sojkówek – Ocięte

 

W ramach zadania wykonano kompleksową budowę drogi gminnej Sojkówek-Ocięte. Zakres prac obejmował m.in. roboty rozbiórkowe (frezowanie nawierzchni asfaltowych wraz z rozbiórką, demontaż ogrodzenia i znaków); roboty ziemne wraz ze zbrojeniem skarp; odwodnienie drogowe w zakresie przepustów, nawierzchnia z betonu asfaltowego (warstwa wiążąca i ścieralna); oznakowanie pionowe i poziome; przestawienie hydrantu wodociągowego oraz budowa kanalizacji teletechnicznej w postaci kanału technologicznego KTu i KTp. Prace zrealizowano własnym sprzętem budowlanym. Wartość projektu wyniosła 5.911.734,17 zł brutto.