26-20200728_121021 - Kopia

Linia kolejowa nr 32

 „ Prace na linii kolejowej nr 32 na odcinku Białystok-Bielsk Podlaski (Lewki)”

Opis: Roboty zrealizowaliśmy jako Podwykonawca dla firmy Torpol S.A. W ramach inwestycji wykonaliśmy kompleksową budowę 10 peronów w miejscowościach: Hołówki Duże, Hryniewicze, Rajsk, Nowe Miasto, Zimnochy, Białystok Stadion, Bielsk Podlaski Peron nr 1, Bielsk Podlaski Peron nr 2, Rajsk, Lewki oraz kompleksową wymianę i budowę nawierzchni torowej wraz z rozjazdami w stacji Bielsk Podlaski. Zadanie zrealizowaliśmy własnym sprzętem budowlanym.

26-20200728_121021 - Kopia
25-20200728_120315 - Kopia