23-20200619_112134

Linia kolejowa nr 52

„Prace na linii kolejowej nr 52, na odcinku Lewki – Hajnówka”

 

Prace wykonaliśmy w ramach Podwykonawstwa dla firmy Torpol S.A. W przedmiotowej inwestycji zrealizowaliśmy roboty ziemne wraz z montażem torów na szlaku Lewki-Hajnówka. Dodatkowo w stacji Hajnówka wykonaliśmy kompleksowy demontaż i montaż torów wraz z rozbiórką i budową rozjazdów, roboty ziemne oraz odwodnienie torowiska w zakresie ułożenia drenokolektorów i studni. Dzięki wyżej wymienionej inwestycji poprawiono parametry linii i możliwości przywrócenia ruchu pociągów pasażerskich na trasie jak również dostępność do kolei dzięki budowie nowych przystanków. Zadanie wykonaliśmy własnym sprzętem budowlanym.

23-20200619_112134
24-20200619_113709