12-7

Linia kolejowa nr 7 Nałęczów-Lublin

Wykonanie robót modernizacji linii kolejowej n 7 na odcinku Nałęczów – Lublin w km 146,320 do km 175,850/pierwotnie lot c – odcinek Dęblin – Lublin/ w ramach projektu pn.: „Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock – Dęblin – Lublin, etap I”

Prace realizowane były w ramach Podwykonawstwa dla firmy Track Tec Construction Sp. z o.o. Nasz zakres prac obejmował modernizację linii kolejowej nr 7 na odcinku Nałęczów-Lublin od km 146+320 do km 163+630 oraz od km 165+260 do km 172+800. W toku prowadzonych prac inwestycyjnych wykonaliśmy przebudowę nawierzchni torowej wraz montażem i demontażem rozjazdów, roboty ziemne, wzmocnienie podtorza w zakresie zabudowy warstwy ochronnej wraz z całkowitą przebudową stacji Sadurki. Dzięki inwestycji powstały nowe perony dostępne dla wszystkich podróżnych oraz nowe tory, dzięki którym podróże są szybsze. Projekt zrealizowaliśmy własnym sprzętem budowlanym.

9-IMG-20210506-WA0004
8-4