dav

Parking w Tłuszczu

Budowa parkingu „Parkuj i Jedź” w Tłuszczu.

W ramach zadania wykonaliśmy kompleksowo parking typu „Parkuj i Jedź” wraz z infrastrukturą. Przy tym, zrealizowaliśmy m.in. kanalizację deszczową z wpustami drogowymi, oświetlenie drogowe, ścieżki pieszo-rowerowe, stałą organizację ruchu, monitoring, terminal stykowy do ładowania pojazdów elektrycznych, sieć elektryczną i energetyczną oraz przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej. Mieszkańcy Gminy Tłuszcz zyskali 171 miejsc postojowych, w tym 8 wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych, 8 miejsc umożliwiających ładowanie samochodów elektrycznych, 40 miejsc dla rowerów, wiaty autobusowe oraz rowerowe, 320mb ścieżek rowerowych – chodniki. Zadanie zrealizowaliśmy własnym sprzętem budowlanym. Wartość projektu wyniosła 4 mln zł netto.

13-IMG-20210907-WA0003
15-IMG-20211014-WA0005