default

Parkuj i Jedź Łochów

Nazwa zadania: „ Poprawa jakości środowiska miejskiego ora mobilności mieszkańców poprzez budowę węzła przesiadkowego w Łochowie”

W ramach projektu wykonano kompleksowo parking typu „Parkuj i Jedź” wraz z niezbędną infrastrukturą, w tym elementami systemu ITS, ścieżkę rowerową, zatokę autobusową i chodniki. Dodatkowo zrobiono odwodnienie drogowe, sieć elektryczną, oświetlenie drogowe, oznakowanie poziome i zieleń drogową. Mieszkańcy zyskali 186 miejsc parkingowych przy węźle przesiadkowym, 33 miejsc parkingowych przy zatoce autobusowej, 153 miejsc postojowych dla samochodów osobowych (7mp dla rodzin z dziećmi, 9mp dla osób niepełnosprawnych),  na parkingu P&R, ścieżkę o długości 1,8 km. Przedmiotowe zadanie zrealizowaliśmy własnym sprzętem budowlanym. Wartość inwestycji wyniosła 5mln zł brutto.

default
default