6

Przebudowa dróg na terenie Gminy Stoczek

Zadanie: Przebudowa systemu dróg gminnych na terenie Gminy Stoczek:
Zadanie 1: Przebudowa drogi gminnej Drgicz – Zgrzebichy;
Zadanie 2: Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Miednik – Kałęczyn – Kozołupy;
Zadanie 3: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Lipki;
Zadanie 4: Przebudowa drogi gminnej Kalaty – Żulin.

W toku prowadzonych prac inwestycyjnych wykonujemy przebudowę 4 jezdni o łącznej długości ok. 5,5 km. Zadania obejmują zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie dróg gminnych. Cały zakres prac realizujemy własnym potencjałem technicznym. Wartość inwestycji wynosi 6.399.399,39 zł brutto.