6-WhatsApp Image 2022-07-18 at 15

Przebudowa ulic w Markach

Przebudowa ulic: Koszalińskiej, Słupeckiej, Sadowej i Kołobrzeskiej w mieście Marki.

Zakres prac obejmował budowę dróg z nawierzchni bitumicznej i kostki brukowej. Przy tym wykonano m.in. roboty ziemne, oświetlenie drogowe, kanalizację deszczową wraz z przepustami, zieleń drogową, sieć elektryczną wraz ze stałą organizacją ruchu. Na ul. Koszalińskiej powstał chodnik i ułożony asfalt. Na ulicach Słupeckiej, Sadowej i Kołobrzeskiej zostały wbudowane ciągi pieszo-jezdne z kostki brukowej. Wyżej wymienioną inwestycje zrealizowaliśmy własnym sprzętem budowlanym. Wartość inwestycji wyniosła 3,5 ml zł brutto.

3-WhatsApp Image 2022-07-13 at 15
1-WhatsApp Image 2022-07-13 at 15