6

Rozbudowa dróg Jerzyska i Wierzbno

Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu drogowego poprzez modernizacje dróg powiatowych na terenie powiatu węgrowskiego:
Zadanie 1: Rozbudowa drogi powiatowej nr 4209W Jerzyska – Ogrodniki – Grabowiec (km 0+490-1+760);
Zadanie 2: Rozbudowa drogi powiatowej nr 4244W Wierzbno – Karczewiec (km 4+350-5+090).

W ramach zadania na drodze powiatowej nr 4209W Jerzyska – Ogrodniki – Grabowiec, wykonujemy przebudowę nawierzchni o długości 1270mb. Zakres prac polega m.in.: roboty ziemne, roboty rozbiórkowe, nawierzchnia drogowa z betonu asfaltowego (warstwa wiążąca i ścieralna), nawierzchnia chodników i zjazdów z kostki betonowej, roboty odwodnieniowe, roboty kanalizacyjne, wdrożenie stałej organizacji ruchu oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Następnie, na drodze powiatowej nr 4244W Wierzbno – Karczewiec, przebudowujemy nawierzchnie o długości 740mb. Modernizacja polega na wykonaniu robót ziemnych i rozbiórkowych oraz wykonaniu nawierzchni drogowej wraz ze zjazdami z betonu asfaltowego (warstwa ścieralna i wiążąca). Dodatkowo do wykonania w ramach przebudowy w/w drogi realizujemy odwodnienie jezdni, budowę kanału technologicznego, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu, pobocza oraz wykonanie stałej organizacji ruchu. Powyższe dwa zadania realizujemy własnym sprzętem budowlanym. Wartość inwestycji wynosi 9.349.545,68 zł brutto.