18-IMG-20200521-WA0002

Sadowne-Czyżew E75

„ Wykonanie robót budowalnych na odcinku Sadowne-Czyżew wraz z urządzeniami srk od km 71,800 do km 107,260 w ramach projektu CEF dla linii E75 obejmujący odcinek Sadowne-Czyżew”


Prace realizowaliśmy jako Podwykonawca dla firmy Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor Sp. z o.o. Nasz zakres obejmował modernizację linii kolejowej na odcinku Sadowne – Czyżew od km 71,800 do km 86,800. W ramach projektu wykonaliśmy kompleksową przebudowę nawierzchni torowej (montaż i demontaż) wraz z podtorzem. Dodatkowo zrealizowaliśmy całkowitą przebudowę stacji Sadowne wraz z odwodnieniem oraz budowę dróg technologicznych. Efektem przeprowadzonych prac było skrócenie czasu podróży, sprawne przewozy między stolicami Mazowsza i Podlasia, poprawa przepustowości linii umożliwiająca uruchomienie większej liczby połączeń. Prace realizowaliśmy własnym sprzętem budowlanym.

16-IMG-20191129-WA0153
2-IMG-20191129-WA0168