6

Droga Stoczek-Stare Lipki

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 4212W Stoczek – Stare Lipki”

W ramach zadania wykonujemy rozbudowę drogi powiatowej na odcinku o długości 1170mb (km 0+000-1+170), wraz z dowiązaniami i budową kanalizacji deszczowej wzdłuż drogo powiatowej nr 4216W. Przebudowa polega na zrealizowaniu nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z wykonaniem poboczy i ścieżki rowerowej. Prace wykonujemy własnym zapleczem budowy. Wartość inwestycji wynosi: 5.881.881, 80 zł brutto.

 

6
6
mart_bial027

Białystok

„ Wykonanie robót budowlanych na odcinku Czyżew-Białystok od km 107,260 do km 178,500 w ramach projektu „Prace na linii E75 na odcinku Czyżew-Białystok”

Pracujemy nad przebudową odcinka Czyżew-Białystok na linii kolejowej nr E75 od km 129+100 do km 142+200 oraz od km 156+800 do km 178+500. Prace realizujemy w ramach podwykonawstwa z firmami: Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor Sp. z o.o.; Sinohydro Corporation Limited; Stecol Corporation. W toku prowadzonych prac realizujemy m.in. kompleksową rozbiórkę i budowę nawierzchni torowej wraz z rozjazdami i peronami. Przy tym wykonujemy roboty ziemne, wzmocnienie podtorza, odwodnienie torowe i peronowe. Całkowity zakres torów do rozbiórki i ułożenia wynosi ok. 66 km wraz z kompleksową przebudową stacji Białystok, Racibory i Baciuty. Dodatkowo realizujemy całkowitą przebudowę peronów jendokrawędziowych i dwukrawędziowych w Raciborach, Baciutach, Niewodnicy i Klepaczach. Wyżej wymienioną inwestycję wykonujemy własnym sprzętem budowlanym.

23-mart_bial061
mart_bial001
mart_radz009

Radzymin

Budowa Alei Lecha Kaczyńskiego w Radzyminie jako głównej arterii komunikacyjnej w mieście „Cudu nad Wisłą” poprzez rozbudowę drogi gminnej (ul. Żołnierskiej) na odcinku od działki o nr ew. 661 obr. Mokre do drogi powiatowej nr 4356W (ul. Wyszyńskiego) w gminie Radzymin, w tym obejmującą budowę skrzyżowań typu rondo z drogami powiatowymi: nr 4306W (ul.POW), NR 4365W (ul. Wyszyńskiego) i drogą gminną nr 430721W (ul. Szwoleżerów) oraz przebudowę skrzyżowań z drogami (ul. Żukowskiego, i ul. Ułańską) w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Projekt drogi północnej łączącej ulicę Wyszyńskiego z ul. Przemysłową w Radzyminie, Zawadach, Mokrem”.

Budowa Alei Lecha Kaczyńskiego, łączącej ulicę Wyszyńskiego z ul. Przemysłową w Radzyminie, Zawadach i Mokrem. W ramach inwestycji wykonujemy m.in. ok. 2,5 km jezdni o nawierzchni bitumicznej wraz z zatokami autobusowymi, zjazdami publicznymi i ścieżkami pieszo-rowerowymi.  Realizujemy również odwodnienie drogowe wraz z przepustami i oświetlenie drogowe z systemem sterowania. Przebudowujemy także sieć energetyczną, teletechniczną i gazową. Prace realizujemy własnym sprzętem budowalnym. Wartość projektu wynosi ok. 24,5 mln zł brutto.

4-mart_radz013
9-mart_radz049