default

Budowa drogi w m. Zabrodzie

Budowa drogi powiatowej Nr 1811W od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 4421W w miejscowości Zabrodzie, do skrzyżowania z drogami gminnymi w miejscowości Adelin wraz z rozbiórką i budową infrastruktury technicznej.

Prace realizujemy jako Podwykonawca dla firmy Szpańscy Jerzy, Jacek, Dawid CZYSTOŚĆ spółka jawna z siedzibą w Wołominie. W ramach zadania wykonujemy kompleksową budowę drogi o długości 1,3 km z betonu asfaltowego wraz ze zjazdami i rondem. Ścieżkę pieszo-rowerową, chodniki i zjazdy budujemy z kostki brukowej. Dodatkowo wykonujemy również przebudowę przejazdu kolejowego, oświetlenie drogowe, roboty teletechniczne w zakresie przebudowy monitoringu, kanalizację deszczową wraz z wpustami deszczowymi oraz sieć elektryczną i energetyczną. Roboty wykonujemy własnym potencjałem technicznym.

mart_bial027

Białystok

„ Wykonanie robót budowlanych na odcinku Czyżew-Białystok od km 107,260 do km 178,500 w ramach projektu „Prace na linii E75 na odcinku Czyżew-Białystok”

Pracujemy nad przebudową odcinka Czyżew-Białystok na linii kolejowej nr E75 od km 129+100 do km 142+200 oraz od km 156+800 do km 178+500. Prace realizujemy w ramach podwykonawstwa z firmami: Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor Sp. z o.o.; Sinohydro Corporation Limited; Stecol Corporation. W toku prowadzonych prac realizujemy m.in. kompleksową rozbiórkę i budowę nawierzchni torowej wraz z rozjazdami i peronami. Przy tym wykonujemy roboty ziemne, wzmocnienie podtorza, odwodnienie torowe i peronowe. Całkowity zakres torów do rozbiórki i ułożenia wynosi ok. 66 km wraz z kompleksową przebudową stacji Białystok, Racibory i Baciuty. Dodatkowo realizujemy całkowitą przebudowę peronów jendokrawędziowych i dwukrawędziowych w Raciborach, Baciutach, Niewodnicy i Klepaczach. Wyżej wymienioną inwestycję wykonujemy własnym sprzętem budowlanym.

23-mart_bial061
mart_bial001