stoczek_2

Droga Stoczek-Stare Lipki

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 4212W Stoczek – Stare Lipki”

W ramach zadania wykonano rozbudowę drogi powiatowej na odcinku o długości 1170mb (km 0+000-1+170), wraz z dowiązaniami i budową kanalizacji deszczowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4216W. Przebudowa polegała na wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego wraz ze zjazdami; budowę ścieżki rowerowej oraz budowę poboczy. Prace wykonaliśmy własnym zapleczem budowy. Wartość inwestycji wyniosła: 5.881.881, 80 zł brutto.

 

mart_radz009

Radzymin

Budowa Alei Lecha Kaczyńskiego w Radzyminie jako głównej arterii komunikacyjnej w mieście „Cudu nad Wisłą” poprzez rozbudowę drogi gminnej (ul. Żołnierskiej) na odcinku od działki o nr ew. 661 obr. Mokre do drogi powiatowej nr 4356W (ul. Wyszyńskiego) w gminie Radzymin, w tym obejmującą budowę skrzyżowań typu rondo z drogami powiatowymi: nr 4306W (ul.POW), NR 4365W (ul. Wyszyńskiego) i drogą gminną nr 430721W (ul. Szwoleżerów) oraz przebudowę skrzyżowań z drogami (ul. Żukowskiego, i ul. Ułańską) w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Projekt drogi północnej łączącej ulicę Wyszyńskiego z ul. Przemysłową w Radzyminie, Zawadach, Mokrem”.

Budowa Alei Lecha Kaczyńskiego, łączącej ulicę Wyszyńskiego z ul. Przemysłową w Radzyminie, Zawadach i Mokrem. W ramach inwestycji wykonano m.in. ok. 2,5 km jezdni o nawierzchni bitumicznej wraz z zatokami autobusowymi, zjazdami publicznymi i ścieżkami pieszo-rowerowymi.  Zrealizowano również odwodnienie drogowe wraz z przepustami i oświetlenie drogowe z systemem sterowania. Przebudowano także sieć energetyczną, teletechniczną i gazową. Prace zrealizowaliśmy własnym sprzętem budowalnym. Wartość projektu wyniosła ok. 24,5 mln zł brutto.

6-WhatsApp Image 2022-07-18 at 15

Przebudowa ulic w Markach

Przebudowa ulic: Koszalińskiej, Słupeckiej, Sadowej i Kołobrzeskiej w mieście Marki.

Zakres prac obejmował budowę dróg z nawierzchni bitumicznej i kostki brukowej. Przy tym wykonano m.in. roboty ziemne, oświetlenie drogowe, kanalizację deszczową wraz z przepustami, zieleń drogową, sieć elektryczną wraz ze stałą organizacją ruchu. Na ul. Koszalińskiej powstał chodnik i ułożony asfalt. Na ulicach Słupeckiej, Sadowej i Kołobrzeskiej zostały wbudowane ciągi pieszo-jezdne z kostki brukowej. Wyżej wymienioną inwestycje zrealizowaliśmy własnym sprzętem budowlanym. Wartość inwestycji wyniosła 3,5 ml zł brutto.

3-WhatsApp Image 2022-07-13 at 15
1-WhatsApp Image 2022-07-13 at 15
12-7

Linia kolejowa nr 7 Nałęczów-Lublin

Wykonanie robót modernizacji linii kolejowej n 7 na odcinku Nałęczów – Lublin w km 146,320 do km 175,850/pierwotnie lot c – odcinek Dęblin – Lublin/ w ramach projektu pn.: „Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock – Dęblin – Lublin, etap I”

Prace realizowane były w ramach Podwykonawstwa dla firmy Track Tec Construction Sp. z o.o. Nasz zakres prac obejmował modernizację linii kolejowej nr 7 na odcinku Nałęczów-Lublin od km 146+320 do km 163+630 oraz od km 165+260 do km 172+800. W toku prowadzonych prac inwestycyjnych wykonaliśmy przebudowę nawierzchni torowej wraz montażem i demontażem rozjazdów, roboty ziemne, wzmocnienie podtorza w zakresie zabudowy warstwy ochronnej wraz z całkowitą przebudową stacji Sadurki. Dzięki inwestycji powstały nowe perony dostępne dla wszystkich podróżnych oraz nowe tory, dzięki którym podróże są szybsze. Projekt zrealizowaliśmy własnym sprzętem budowlanym.

9-IMG-20210506-WA0004
8-4
dav

Parking w Tłuszczu

Budowa parkingu „Parkuj i Jedź” w Tłuszczu.

W ramach zadania wykonaliśmy kompleksowo parking typu „Parkuj i Jedź” wraz z infrastrukturą. Przy tym, zrealizowaliśmy m.in. kanalizację deszczową z wpustami drogowymi, oświetlenie drogowe, ścieżki pieszo-rowerowe, stałą organizację ruchu, monitoring, terminal stykowy do ładowania pojazdów elektrycznych, sieć elektryczną i energetyczną oraz przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej. Mieszkańcy Gminy Tłuszcz zyskali 171 miejsc postojowych, w tym 8 wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych, 8 miejsc umożliwiających ładowanie samochodów elektrycznych, 40 miejsc dla rowerów, wiaty autobusowe oraz rowerowe, 320mb ścieżek rowerowych – chodniki. Zadanie zrealizowaliśmy własnym sprzętem budowlanym. Wartość projektu wyniosła 4 mln zł netto.

13-IMG-20210907-WA0003
15-IMG-20211014-WA0005
23-20200619_112134

Linia kolejowa nr 52

„Prace na linii kolejowej nr 52, na odcinku Lewki – Hajnówka”

 

Prace wykonaliśmy w ramach Podwykonawstwa dla firmy Torpol S.A. W przedmiotowej inwestycji zrealizowaliśmy roboty ziemne wraz z montażem torów na szlaku Lewki-Hajnówka. Dodatkowo w stacji Hajnówka wykonaliśmy kompleksowy demontaż i montaż torów wraz z rozbiórką i budową rozjazdów, roboty ziemne oraz odwodnienie torowiska w zakresie ułożenia drenokolektorów i studni. Dzięki wyżej wymienionej inwestycji poprawiono parametry linii i możliwości przywrócenia ruchu pociągów pasażerskich na trasie jak również dostępność do kolei dzięki budowie nowych przystanków. Zadanie wykonaliśmy własnym sprzętem budowlanym.

23-20200619_112134
24-20200619_113709
21-20200602_084553

Linia kolejowa nr 31

„Prace na linii kolejowej nr 31 na odcinku gr. Województwa – Czeremcha – Hajnówka”

Opis: Prace realizowaliśmy jako Podwykonawca dla firmy Torpol S.A. W ramach zadania wykonaliśmy kompleksową budowę 15 peronów w miejscowościach Sycze, Nurzec, Nowy Nurzec, Borowiki, Dobrowoda, Policzna, Witowo, Orzeszkowo, Siemiatycze, Czeremcha (peron nr 1,2 i 3). Dodatkowo zrealizowaliśmy demontaż i montaż toru wraz z budową i rozbiórką rozjazdów, roboty ziemne, w stacji Czeremcha, stacji Hajnówka i szlaku Siemiatycze-Nurzec-Czeremcha oraz prace przy specjalistycznej maszynie SUM. Korzyści wynikające z inwestycji miały na celu poprawę komfortu obsługi podróżnych na stacjach, przystankach i dostosowanie ich do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się jak również wzrost prędkości pociągów do max. 120km/h dla pociągów pasażerskich i 80 km/h dla pociągów towarowych. Przedmiotową inwestycję wykonaliśmy własnym zapleczem budowlanym.

22-20200602_084844
21-20200602_084553
26-20200728_121021 - Kopia

Linia kolejowa nr 32

 „ Prace na linii kolejowej nr 32 na odcinku Białystok-Bielsk Podlaski (Lewki)”

Opis: Roboty zrealizowaliśmy jako Podwykonawca dla firmy Torpol S.A. W ramach inwestycji wykonaliśmy kompleksową budowę 10 peronów w miejscowościach: Hołówki Duże, Hryniewicze, Rajsk, Nowe Miasto, Zimnochy, Białystok Stadion, Bielsk Podlaski Peron nr 1, Bielsk Podlaski Peron nr 2, Rajsk, Lewki oraz kompleksową wymianę i budowę nawierzchni torowej wraz z rozjazdami w stacji Bielsk Podlaski. Zadanie zrealizowaliśmy własnym sprzętem budowlanym.

26-20200728_121021 - Kopia
25-20200728_120315 - Kopia
18-IMG-20200521-WA0002

Sadowne-Czyżew E75

„ Wykonanie robót budowalnych na odcinku Sadowne-Czyżew wraz z urządzeniami srk od km 71,800 do km 107,260 w ramach projektu CEF dla linii E75 obejmujący odcinek Sadowne-Czyżew”


Prace realizowaliśmy jako Podwykonawca dla firmy Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor Sp. z o.o. Nasz zakres obejmował modernizację linii kolejowej na odcinku Sadowne – Czyżew od km 71,800 do km 86,800. W ramach projektu wykonaliśmy kompleksową przebudowę nawierzchni torowej (montaż i demontaż) wraz z podtorzem. Dodatkowo zrealizowaliśmy całkowitą przebudowę stacji Sadowne wraz z odwodnieniem oraz budowę dróg technologicznych. Efektem przeprowadzonych prac było skrócenie czasu podróży, sprawne przewozy między stolicami Mazowsza i Podlasia, poprawa przepustowości linii umożliwiająca uruchomienie większej liczby połączeń. Prace realizowaliśmy własnym sprzętem budowlanym.

16-IMG-20191129-WA0153
2-IMG-20191129-WA0168
default

Parkuj i Jedź Łochów

Nazwa zadania: „ Poprawa jakości środowiska miejskiego ora mobilności mieszkańców poprzez budowę węzła przesiadkowego w Łochowie”

W ramach projektu wykonano kompleksowo parking typu „Parkuj i Jedź” wraz z niezbędną infrastrukturą, w tym elementami systemu ITS, ścieżkę rowerową, zatokę autobusową i chodniki. Dodatkowo zrobiono odwodnienie drogowe, sieć elektryczną, oświetlenie drogowe, oznakowanie poziome i zieleń drogową. Mieszkańcy zyskali 186 miejsc parkingowych przy węźle przesiadkowym, 33 miejsc parkingowych przy zatoce autobusowej, 153 miejsc postojowych dla samochodów osobowych (7mp dla rodzin z dziećmi, 9mp dla osób niepełnosprawnych),  na parkingu P&R, ścieżkę o długości 1,8 km. Przedmiotowe zadanie zrealizowaliśmy własnym sprzętem budowlanym. Wartość inwestycji wyniosła 5mln zł brutto.

default
default